Brand: Ngăn đựng tiền - Partner Tech

CDR-6E410

Luôn hiểu rằng khách hàng cần ngăn kéo dựng tiền - Cash Drawer an toàn và hoạt động đáng tin cậy. Partner Tech cung cấp ngăn kéo tiền mặt 6E410 công suất lớn cho các môi trường bán lẻ và nhà hàng yêu cầu bảo mật tiên tiến và hiệu năng đáng tin cậy ngay cả khi sử dụng nặng hoặc các tình huống có dung lượng cao.

Điều khiển
6E410 cung cấp các tùy chọn giao diện linh hoạt - RJ11, USB, serial hoặc RS232 - cho phép bạn kết nối ngăn kéo với hệ thống máy POS bán hàng của bạn một cách thuận tiện nhất.

Grippers
Grippers trong khe hóa đơn có sẵn bằng nhựa, kim loại hoặc dây tùy chọn.

Share: