Brand:

ML 2

Thiết bị này chứa hai độc giả độc lập: mô đun OCR cho tài liệu có thể đọc được bằng máy (ví dụ như thẻ căn cước, hộ chiếu) và đầu đọc thẻ từ để ghi thẻ tín dụng hoặc thẻ truy cập. Thiết kế ergonomic đã được lựa chọn để đạt được sự thích nghi tối ưu với phong trào làm việc của con người.

Cả hai đầu đọc nội bộ hoạt động hai chiều, do đó các tài liệu và thẻ có thể được cho ăn thông qua người đọc ở cả hai hướng. Điều này có nghĩa là thiết bị đầu vào rất tiện dụng và dễ sử dụng cho cả người dùng phải và người thuận tay trái.

Tùy chọn để cài đặt thiết bị này tuôn ra trong các phụ kiện đồ đạc của người dùng hoàn thành thiết kế ergonomic nổi bật. Đối với tất cả các ứng dụng đòi hỏi ghi rõ dữ liệu rõ ràng, nhanh chóng từ các tài liệu, mô-đun này cung cấp một giải pháp thực tiễn và có hiệu quả chi phí.

Share: