Brand: Máy in tem nhãn Zebra

Performance Desktop Printers

Máy in GX ™ Series và ZD500 ™ của Zebra kết hợp tốc độ in nhanh nhất với bộ tính năng hoàn chỉnh nhất của dòng máy in để bàn của chúng tôi. Sự đổi mới nhãn hiệu, biên lai và khả năng xử lý thẻ giúp bạn linh hoạt. Với chất lượng in hàng đầu và nhiều lựa chọn kết nối khác nhau, máy in GX420 ™, GX430 ™ và ZD500 hỗ trợ nhiều ứng dụng rộng nhất và có thể được tích hợp vào hầu hết các môi trường để bạn có thể nâng cao hiệu quả và lợi nhuận, tiết kiệm thời gian và giảm đào tạo.

Tsc - Desktop Printers
244 , 225 Series 324w Series, 247 Series
225 Series, 243 Pro Series 244 Pro, 245c Series
247 Series.
Tvs - Desktop printers
LP44, LP46, ILP246
Zebra - Desktop printers
LP2824Plus, TLP 2824Plus, ZD500, HC100
GK420, GC420t, GC420d.

Share: