Brand:

PKT 4000

Trình đọc tài liệu này là giải pháp lý tưởng để đọc nhiều tài liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tối đa ba độc giả độc lập cung cấp cho người dùng hỗ trợ nhập dữ liệu nhanh. Máy quét để đọc tài liệu ID và đi du lịch, chụp hình ảnh và đọc mã vạch 1D hoặc 2D. Đầu đọc thẻ từ hai chiều để đọc thẻ tín dụng và thẻ khách hàng hoặc thẻ dịch vụ.

Đầu đọc RFID tùy chọn có thể đọc ePassports theo ICAO. PKT 4000 là giải pháp lý tưởng trong mọi tình huống, trong đó yêu cầu phải nhanh chóng ghi lại các tài liệu ID và tài liệu thẻ tín dụng. Ví dụ các ứng dụng là check-in của hãng hàng không, cho thuê ô tô, thuê các mặt hàng có giá trị, khách sạn, ngân hàng và các nhà khai thác di động.

Share: