Brand: Bàn phím - Preh

Preh - MCI 111

Bàn phím chữ và số này là giải pháp lý tưởng để nhập dữ liệu máy có thể đọc nhanh và rõ ràng. Tối đa ba độc giả độc lập cung cấp cho người dùng hỗ trợ nhập dữ liệu nhanh. Đầu đọc OCR để đọc ID và tài liệu tương tự, đầu đọc thẻ từ để đọc thẻ tín dụng hoặc thẻ truy cập, và đầu đọc mã vạch 2D (tùy chọn) để ghi nhãn, vé hoặc các vật tương tự. Thiết kế ergo nomic đã được lựa chọn để đạt được sự thích nghi tối ưu với chức năng vận hành của con người.

Hai đầu đọc nội bộ hoạt động hai chiều, do đó các tài liệu và thẻ có thể được cho ăn thông qua người đọc ở cả hai hướng. Điều này có nghĩa là thiết bị đầu vào rất tiện dụng và dễ sử dụng cho cả người dùng phải lẫn người thuận tay trái.

OCR reader

Power supply via USB 5V+- 5%
Power consumption < 500 mA
USB interface
Control via virtual COM interface
Bi-directional document feed
Reads OCR-B data from machine-readable passports with 2 lines and maximum of 44 characters
Reads machine-readable visas with 2 lines and max. 44 characters or 2 lines with 36 characters
Reads machine-readable travel documents with 2 lines and 36 characters, or 3 lines and 30 characters

Magnetic card reader

Card can be entered in both directions
Reads track 1, 2 and 3 in accordance with ISO 7810, ISO 7811
Additional configuration: AAMVA,CADL
Parameters can be adjusted using WinProgrammer (header and terminator)
Magnetic head can perform over 500,000 read cycles

PC connection

USB interface

Keyboard electronics

Freely programmable USB flash memory
OPOS and JAVA POS drivers

4 status indicators

ACCEPT, NUM LOCK, CAPS LOCK and SCROLL LOC

Radio interference

The device complies with the limit values of the following standards with regard to radio interference:
1. EN 55022
2. FCC part 15, limit class A

Share: