Brand: Máy kiểm hàng hóa Zebra

TC8000 Touch Mobile Computer

Đây là bước đột phá của tất cả các máy tính xách tay mới của nhà kho được thiết kế để cung cấp năng suất cách mạng trong nhà kho. Trên thực tế, trung bình, mỗi người lao động tiết kiệm 14% * so với các yếu tố hình thức truyền thống - giống như tăng thêm một giờ năng suất, mỗi người lao động, mỗi ngày.

Và đó là thiết bị duy nhất trên thị trường đơn giản hóa nó - cách mà nhân viên của bạn sử dụng thiết bị và tương tác với ứng dụng kho của bạn.

Standard, 802.11 a/b/g/n, BT 4.0, 1D Laser Standard Range (se965), 4 wvga display, 1 GB RAM, 4 GB Flash, Android Kitkat 4.4.3, Accelerometer, International

Share: