Honeywell

Vinapos mang đến cho khách hàng những máy đọc mã vạch honeywell chính hãng. Những đầu đọc mã vạch Honeywell chúng trọng đến tính di động và khả năng scan nhanh chóng. Từ đó mà máy mang lại nhiều giá trị cho khách hàng.

Hiển thị tất cả 4 kết quả