Tấm chắn bảo vệ

Tấm chắn bảo vệ quầy thu ngân chống vi rút và vi khuẩn

    Hiển thị kết quả duy nhất

  • Tấm Chắn Quầy Thu Ngân

    Tấm Chắn Quầy Thu Ngân

    ẤM CHẮN BẢO VỆ QUẦY THU NGÂN CHỐNG VIRUS VÀ VI KHUẨN. Với tính hình dịch bệnh covid-19 đang lan rộng trên toàn thế giới, cụ thể trong ngành bán lẻ quầy thu ngân chính là nơi diễn ra nhiều giao dịch thanh toán phải tiếp xúc nhiều với khách hàng hằng ngày, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bệnh cao.

Hiển thị kết quả duy nhất