Chính sách đổi trả hàng

Tổng quan

Chính sách hoàn tiền và trả lại của chúng tôi kéo dài 3 ngày. Nếu đã qua 3 ngày kể từ khi bạn mua hàng, chúng tôi không thể hoàn lại tiền hoặc đổi hàng đầy đủ cho bạn.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải chưa được sử dụng và ở tình trạng như lúc bạn nhận được. Nó cũng phải ở trong bao bì gốc.

Để hoàn tất việc hoàn trả của bạn, chúng tôi yêu cầu biên nhận hoặc bằng chứng mua hàng.

Có một số trường hợp chỉ được hoàn lại một phần:

  • Bất kỳ mặt hàng nào không còn nguyên trạng, bị hư hỏng hoặc thiếu bộ phận vì những lý do không phải do lỗi của chúng tôi.
  • Bất kỳ mặt hàng nào được trả lại sau hơn 3 ngày kể từ ngày giao hàng

Hoàn tiền

Khi hàng trả lại của bạn được nhận và kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã nhận được hàng trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hoặc từ chối khoản hoàn trả của bạn.

Nếu bạn được chấp thuận thì khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được xử lý và thanh toán trong một số ngày nhất định.

Hoàn tiền trễ hoặc thiếu

Nếu bạn vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sales@radiantglobal.com.vn hoặc số điện thoại (84-28) 3868 0104

Trao đổi

Chúng tôi chỉ thay thế các mặt hàng nếu chúng bị lỗi hoặc hư hỏng. Nếu bạn cần đổi nó để lấy cùng một mặt hàng, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales@radiantglobal.com.vn và gửi mặt hàng của bạn đến: 91 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trả lại hàng

Để trả lại sản phẩm, bạn nên gửi sản phẩm của mình qua đường bưu điện tới: 91 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển của riêng mình khi trả lại hàng. Chi phí vận chuyển là không hoàn lại. Nếu bạn nhận được tiền hoàn lại, chi phí vận chuyển trả lại sẽ được khấu trừ vào số tiền hoàn lại của bạn.

Nếu bạn trả lại những mặt hàng đắt tiền hơn, bạn có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được hàng trả lại của bạn.

Cần giúp đỡ?

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sales@radiantglobal.com.vn nếu có câu hỏi liên quan đến việc hoàn tiền và trả lại hàng.